Tuesday, March 14, 2006

IKRAR KESATRIA

IKRAR KESATRIA

Kami berikrar:

1. Beriman kepada Tuhan dan bertaqwa kepadaNya

2. Setia kepada negara dan sedia berkorban demi kepentingannya dengan tidak sekali-kali mengenal menyerah

3. Memegang teguh disiplin tentera dan senantiasa menjunjung tinggi sikap keperwiraan dan kehormatan tentera.

4. Mengutamakan perlaksanaan tugas dengan jujur dan ikhlas

5. Menyimpan rahsia negara dengan seketat-ketatnya